Top

Všetko najlepšie draci !!!

ŠK Dračia Légia 2012 / Novinky  / Všetko najlepšie draci !!!

Všetko najlepšie draci !!!

20.4.2012 sa začala písať história Športového klubu Dračia Légia 2012 Trenčín. Klub prešiel mnohými vývojovými zmenami, zložitými situáciami a každá zvládnutá prekážka ho posilnila a upevnila jeho postavenie na športovom poli. Za 10 rokov sa vystriedalo v klube mnoho členov – nadšencov – športovcov, z ktorých tí najcieľavedomejší reprezentovali alebo dodnes reprezentujú klub i Slovensko na najvýznamnejších domácich i medzinárodných podujatiach vrátane svetových majstrovstiev.

Ubehlo 10 rokov aktívnej činnosti a tento priestor patrí všetkým, ktorí sa pričinili o vznik, rozvoj a prevádzku klubu. Veľká vďaka všetkým ktorí sa podieľali na dosiahnutých výsledkoch, rodinným príslušníkom za podporu a trpezlivosť a členom výboru za zodpovedný prístup v rámci riadenia klubu.

Ďalšie veľké poďakovanie patrí všetkým partnerom a sponzorom za ich priazeň a podporu, ľuďom, ktorí klub podporovali a podporujú nielen prostredníctvom 2% z daní ale i obetovaní svojho voľného času pre zabezpečenie klubových aktivít.

Prežili sme spoločne veľa príjemných i menej príjemných chvíľ a veríme, že ešte zažijeme i svetové úspechy. Tým najcennejším je pre náš klub i naďalej zisk titulu majstra sveta, ktorého sme ešte stále držiteľom.

Do ďalších rokov si želáme pevné zdravie pre všetkých členov klubu a chuť a silu zabojovať v tomto krásnom športe a znova sa postaviť na stupne víťazov. Foto Galéria

No Comments

Post a Comment