Top

ŠK Dračia Légia 2012

ŠK Dračia Légia 2012

3. ročník pretekov malých dračí lodí sa uskutočnil dňa 24.8.2019. Posádky dračích lodí zo Slovenska, Čiech a Rakúska si zmerali svoje sily na dvestometrovej a tisícmetrovej trati na rieke Váh. Súčasťou tohto ročníka Small Dragon Boat Festivalu boli aj Majstrovstvá Slovenska. Umiestnenie posádok klubu ŠK Dračia légia 2012 opäť potvrdilo...

Prvý krát na Európe a hneď vicemajstri V dňoch 24.- 28.júla 2019 sa Športový klub Dračia légia 2012 Trenčín zúčastnil na XVIII. Majstrovstvách Európy klubových posádok dračích lodí ktoré sa konali v španielskej Seville. Naši draci zabojovali a zo štyroch štartov získali tri stupňové umiestnenia. V kategórii Senior B mix small boat na...

Myšlienkou usporiadania pretekov na dračích lodiach v Trenčíne sa náš klub zaoberal už dlhšie, no plány na ich uskutočnenie zabrzdili stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou železničného mosta na rieke Váh. V roku 2017 keď sa stavba mosta úspešne dokončila  a rieka sa stala prejazdnou tak ako je to k bezpečným pretekom potrebné, už nič nebránilo...

V sobotu 18. mája 2019 sme absolvovali preteky dračích lodí s hromadným štartom na 10 km trati. Na štart Flotia Cupu sa postavilo šesť odvážnych posádok ktoré vo vetre a vlnách bojovali s najdlhšou traťou pretekov dračích lodí v Českej republike. Od štartu bojovali...

V Brne na rieke Svratke sa 11. mája 2019 uskutočnili preteky malých dračích lodí za účasti šestnástich posádok. Pretekalo sa na 100 metrovej trati (Super šprint) a na 1 600 m trati (Brnianska míľa). Na oboch tratiach sme dosiahli veľmi dobré výsledky: ...

Po zimnej príprave sme prvý krát preverili našu výkonnosť 27. apríla 2019 na dlhých tratiach v Kojetíne. Tri štarty sme premenili na tri víťazstva. V kategórii 10 DL WOMEN na trati 2 500 m zvíťazili naše dievčatá s časom 16:01,44 V kategórii 10...

Medzi trénovaním a pretekaním dokážeme rozdávať radosť a takto nám v INFOTRENČÍN č. 9/2017 poďakovalo Slovenské hemofilické združenie....

V sobotu 26. augusta 2017 sa uskutočnil v Trenčíne na Váhu preteky malých dračích lodí - SMALL DRAGON BOAT FESTIVAL. Pretekov v kategórií „Ženy“ sa zúčastnilo 6 posádok, v kategórií „Firmy a Hobby“ sa zúčastnilo 9 posádok a v kategórií „Sport Fun“ sa zúčastnilo 14...